Zapraszamy: Wt. - Sob. 12:00-22:00 / Niedz. 12:00-20:00 Zarezerwuj stolik

Klauzula informacyjna

Szanowni Państwo,

informujemy, iż zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) zwanym dalej RODO.

Administratorem Twoich danych osobowych jest: Restauracja Solna 12 z siedzibą Solna 4a/u12, 25-006 Kielce posługująca się numerem identyfikacji podatkowej NIP 8641729590, tel. +48 535 770 370, e-mail: restauracja@solna12.pl, (zwana dalej jako Solna 12).

2. W razie pytań dotyczących sposobu i zakresu przetwarzania danych prosimy o kontakt pod adresem e-mail: restauracja@solna12.pl

3. Solna 12 zbiera i przetwarza dane osobowe w następujących celach:

a. w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Solna 12 jako administratora danych(podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO), tj. w celu:

I. świadczenia usług na rzecz swoich Klientów,

II. rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji,

III. marketingu usług Solna 12

IV. prowadzenia czynności analitycznych i statystycznych,

V. optymalizacji oferowanych usług i produktów,

VI. obsługi Klientów,

VII. badania satysfakcji Klientów oraz poziomu zadowolenia naszych Klientów z oferowanych usługi i produktów,

VIII. zapewnienia bezpieczeństwa teleinformatycznego związanego z witryną www.solna12.pl

b. w celu wykonania umów zawieranych przez Solna 12 z Klientami, w celu współpracy z dostawcami i innymi podmiotami, z którymi Solna 12 współpracuje w ramach prowadzonej działalności (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. b RODO),

c. w celu realizacji obowiązku prawnego ciążącego na Solna 12 wynikającego z poszczególnych przepisów prawnych (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO),

d. w celu prowadzenia rekrutacji osób zainteresowanych pracą w Solna 12 lub nawiązaniu współpracy z Solna 12 na podstawie umowy cywilnoprawnej (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO).

4. Państwa dane osobowe będą lub mogą być przekazane naszym podwykonawcom, czyli podmiotom z których usług korzystamy w ramach prowadzonej przez nas działalności w postaci kancelarii prawnych, banków, firm informatycznych dostarczających nam rozwiązania informatyczne, firm księgowych, ubezpieczycieli, agencji reklamowych oraz innym podmiotom przetwarzającym dane osobowe na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych.

5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

6. Państwa dane osobowe będą przechowywane:

a. do czasu zrealizowania poszczególnych prawnie uzasadnionych interesów Solna 12 jako administratora danych,

b. do czasu upływu terminów przedawnienia związanych z realizacją umowy, z którą związane jest przetwarzanie danych osobowych,

c. do czasu upływu terminów przedawnienia obowiązków wynikających z właściwych przepisów prawa,

d. do czasu zgłoszenia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych dla potrzeb marketingowych,

e. przez okres 6 (sześciu) miesięcy od dnia zakończenia procesu rekrutacji, nie dłużej jednak niż przez czas niezbędny dla oceny Pana/Pani preferencji zawodowych i ustalenia czy Solna 12 posiada wolne stanowiska odpowiadające Twoim preferencjom.

7. Ponadto, w związku z prowadzeniem przez Solna 12 monitoringu wizyjnego na terenie restauracji Solna 12, informujemy, że Solna 12 zbiera Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku, które są zbierane w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Solna 12 jako administratora danych, tj. zapewnienia bezpieczeństwa pracowników i Klientów Solna 12 oraz ich mienia oraz rozstrzygania sporów, dochodzenia roszczeń i rozpatrywania reklamacji (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

8. Posiadają Państwo prawo dostępu do Państwa danych osobowych, prawo ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do ich przenoszenia. W celu realizacji tych praw należy przesłać wniosek w formie pisemnej na adres: Restauracja Solna 12 z siedzibą Solna 4a/u12, 25-006 Kielce z dopiskiem „DANE OSOBOWE” lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: restauracja@solna12.pl, umieszczając w tytule „DANE OSOBOWE”

9. Państwa dane osobowe w postaci Państwa wizerunku będą lub mogą być przekazane kancelarii prawnej, organom ścigania, sądom i organom administracji publicznej.

10. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego (kraju spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego) lub organizacji międzynarodowej.

11. Państwa dane osobowe będą przechowywane do czasu nadpisania nagrań monitoringu, nie dłużej jednak niż przez okres 1 (jednego) miesiąca od dnia zapisu nagrania.

12. Przebywając na terenie restauracji Solna 12 zgadzają się Państwo na przetwarzanie Państwa danych osobowych w postaci Państwa wizerunku.

13. Posiadają Państwo prawo zgłoszenia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych. W celu realizacji tego prawa należy przesłać zgłoszenie w formie pisemnej na adres: Restauracja Solna 12 z siedzibą Solna 4a/u12, 25-006 Kielce z dopiskiem „DANE OSOBOWE” lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: restauracja@solna12.pl, umieszczając w tytule „DANE OSOBOWE”

14. W przypadku, gdy przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie Państwa zgody, mają Państwo prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych można złożyć w formie pisemnej, przesyłając je na adres Restauracja Solna 12 z siedzibą Solna 4a/u12, 25-006 Kielce z dopiskiem „DANE OSOBOWE” lub w formie elektronicznej na adres poczty elektronicznej: restauracja@solna12.pl, umieszczając w tytule „DANE OSOBOWE”. Posiadają Państwo prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie danych osobowych Państwa dotyczących narusza przepisy RODO.

16. Przekazanie nam Państwa danych osobowych odbywa się w sposób całkowicie dobrowolny, jednakże odmowa przekazania nam tych danych może uniemożliwić nam kontakt z Panem/Panią lub wykonanie usługi.

Solna 12
Restaurant & Wine bar

ul. Solna 4A lok.
12u 25-006 Kielce

tel: 535 770 370
mail: restauracja@solna12.pl

Facebook
Instagram

Godziny otwarcia

Wtorek - Sobota
12.00-22.00

Niedziela
12.00-20.00

Sprawdź dojazd

Rezerwacja On-line

W celu dokonania rezerwacji prosimy o wypełnienie formularza najpóźniej 24 godz. przed planowaną wizytą w Restauracji. Rezerwacja on-line zostanie przez nas potwierdzona telefonicznie lub mailowo. W przypadku, gdy nie otrzymają Państwo potwierdzenia w ciągu 12 h - prosimy o kontakt telefoniczny pod numerem 535 770 370. Dziękujemy!